Drög að reglugerð um héraðsvegi til umsagnar

Í frétt á vef innanríkisráðuneytisins um héraðsvegi kemur fram að þar sem skilgreiningu héraðsvega var breytt lítillega með breytingu Alþingis á vegalögum nr. 80/2007 í febrúar síðastliðnum er nauðsynlegt að breyta reglugerð um héraðsvegi. Unnt er að senda innanríkisráðuneytinu umsögn um reglugerðardrögin til 24. ágúst næstkomandi og skulu umsagnir sendar á netfangið postur@irr.is .
Með lagabreytingunni var felld brott heimild til að taka í tölu héraðsvega vegi að sumarbústaðahverfum sem tengja a.m.k. 30 sumarbústaði við þjóðveg. Til héraðsvega teljast áfram vegir sem liggja að býlum, atvinnustarfsemi, kirkjustöðum, opinberum skólum og öðrum opinberum stofnunum utan þéttbýlis samkvæmt nánari skilgreiningu.

Umsögn sambandsins

Sambandið hefur sent ráðuneytinu umsögn um reglugerðardrögin þar sem lagðar eru til tvær breytingar á reglugerðinni. Snúa þær annars vegar að ákvæði 1. gr. um vegi að opinberum skólum og hins vegar að því að tryggja að Vegagerðin sendi ávallt tilkynningu til viðkomandi sveitarfélags vegna áforma um breytingar á vegaskrá.