139. löggjafarþing

Hér er upptalning á þeim frumvörpum og reglugerðum sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið beðið um að veita umsagnir um, ásamt þeim umsögnum sem gefnar hafa verið.


Þingsályktunartillögur, reglugerðir ofl. sem barst til umsagnar
Umsögn sambandsins
Afdrif máls
Byggingareglugerð Umsögn
 
Drög að reglugerð um öryggisstjórnun vegamannvirkja
Umsögn  
Umsögn um reglugerð um framkvæmdaleyfi
Umsögn
 
Endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands
Umsögn
 
Drög að nýjum jarðalögum
Umsögn
 
Drög að stefnu um öryggi á ferðamannastöðum
Umsögn
 
Tillaga til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að ESB
Umsögn
 
Tillaga til þingsályktunar um ferðamálaáætlun 2011-2020, 467. mál
Umsögn
 
Neysluviðmið fyrir íslensk heimili, skýrsla velferðarráðuneytisins
Umsögn
 
Umræðuskjal 2/2011 um breytingu á CAD hlutfalli
Umsögn
 
Tillaga til þingsályktunar um áætlun í jafnréttismálum, 334. mál
Umsögn  
Drög að orkustefnu
Umsögn
 
Innleiðing Árósasamningsins
Umsögn
Lög
Drög að frumvarpi til sveitarstjórnarlaga
Umsögn
 
Drög að frumvarpi til náttúruverndarlaga
Umsögn  
Drög að frumvarpi til upplýsingalaga
Umsögn  
Drög að frumvarpi til laga um Þjóðskjalasafn Íslands
Umsögn
 
Tillaga til þingsályktunar um reglubundnar árlegar heimsóknir til eldri borgara í forvarnarskyni, 8. mál


Drög að reglugerð um ábyrgð nemenda í grunnskóla
Umsögn

Tillaga til þingsályktunar um sérgreiningu landshluta sem vettvang rannsókna, kennslu og atvinnuþróunar.
Umsögn

Umsögn um skýrslu Þorleifs Pálssonar um skipan sýslumannsembætta í landinu
Umsögn
 
Drög að reglugerð um farþegaflutninga á vegum
Umsögn   Umsagnir um þingmál
Umsögn sambandsins
Afdrif máls
Frumvarp til laga um breytingu á lögu mum almenningsbókasöfn
Umsögn Lög
Ráðstafanir í ríkisfjármálum, 824. mál
Álit sambandsins
 
Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, 726. mál
Umsögn  
Frumvarp til laga um breytingu á grunnskólalögum, 747. mál
Umsögn
Lög
Frumvarp til laga um fullgildingu Árósasamningsins 708. og 709. mál
Umsögn  
Frumvarp til laga um menningarminjar, 651. mál
Umsögn
 
Frumvarp til safnalaga, 650. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um verndar- og nýtingaráætlun, 77. mál
Umsögn
Lög
Frumvarp til vatnalaga, 561. mál
Umsögn
 
Frumvarp til umferðarlaga, 495. mál
Umsögn
 
Frumvarp til upplýsingalaga, 381. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um umhverfisábyrgð, 299. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um Vegagerðina, 386. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um farþegagjald og gistináttagjald, 359. mál
Umsögn  
Frumvarp til laga um framkvæmdasjóð ferðamannastaða, 382. mál
Umsögn  
Frumvarp til laga um stjórn vatnamála, 651. mál
Umsögn  
Frumvarp til laga um heimild til fjármálaráðherra að staðfesta samninga við Breta og Hollendinga um ábyrgð Tryggingasjóðs innistæðueigenda og fjárfesta vegna svonefndra Icesave-skuldbindinga, 388. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um málefni fatlaðra (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga), 256. mál.
Umsögn
Lög
Frumvarp til laga um fjárhagsstöðu heimila og fyrirtækja (heildarlög), 238. mál.
Umsögn
 
Frumvarp til laga um skeldýrarækt, 201. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um breyting á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999, með síðari breytingum, 219. mál
Umsögn
Lög
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um úrvinnslugjald nr. 162/2002, með síðari breytingum. 185. mál
Umsögn
Lög og Lög
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum ofl., 197. mál
Umsögn
Lög
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, með síðari breytingum. 186. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum, 203. mál.
Umsögn HÍ
 
Frumvarp til laga um grunngerð landupplýsinga, 121. mál
Umsögn og 138
 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum, 19. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998, með síðari breytingum, 100. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um verndar- og nýtingaráætlun vegna virkjunar fallvatna og háhitasvæða, 77. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um mannvirki, 78. mál
Umsögn
Lög
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um brunavarnir, nr. 75/2000, með síðari breytingum, 79. mál
Umsögn Lög
Frumvarp til laga um ríkisábyrgðir, 187. mál
Umsögn  
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna og lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, 301. mál
Umsögn Lög
Frumvarp til laga um breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld, 313. mál
Umsögn
Lög
Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, 208. mál
Umsögn
Lög
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um málefni aldraðra með síðari breytingum, 339 mál
Umsögn
Lög