140. löggjafarþing

Hér er upptalning á þeim frumvörpum og reglugerðum sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið beðið um að veita umsagnir um, ásamt þeim umsögnum sem gefnar hafa verið.


Þingsályktunartillögur, reglugerðir ofl. sem barst til umsagnar
Umsögn sambandsins
Afdrif máls
Þingsályktunartillaga um jafnt búsetuform barna, 152. mál
Umsögn
 
Þingsályktunartillaga um vernd og orkunýtingu landsvæða, 727. mál
  - Umsögn Samorku um þingsályktunartillöguna 
  - Fylgiskjal með umsögn Samorku um þingsályktunartillöguna 
Umsögn  
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks  
  - Minnisblað sambandsins um forgangsröðun verkefna 
  - Mat á viðbótarkostnaði sveitarfélaga 
Umsögn  
Drög að frumvarpi um breytingu á tekjustofnum sveitarfélaga
Umsögn
 
Tillaga til þingsályktunar um heimsóknir til eldri borgara í forvarnarskyni, 8. mál
Umsögn
 
Drög að reglugerð um undirskriftarsafnanir vegna almennra atkvæðagreiðslna
Umsögn  
Drög að reglugerð um undirskriftarsafnanir vegna borgarafunda
Umsögn
 
Drög að reglugerð um fiskeldi
Umsögn 
 
Drög að skipulagsreglugerð
Áherslur við gerð nýrrar skipulagsreglugerðar
Umsögn
 
Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum
Umsögn

Skýrsla forsætisnefndar Alþingis um tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá og tillögu til þingsályktunar
Umsögn
 


Umsagnir um þingmál
Umsögn sambandsins Afdrif máls
     
Frumvarp um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 692. mál
Umsögn
 
Frumvarp um breytingu á ýmsum skattalagaákvæðum, 653. mál
Umsögn
 
Frumvarp til breytinga á lögum un húsnæðismál, 734. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum, 598. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, 510. mál
Umsögn  
Umsögn um frumvarp til breytinga á sveitarstjórnarlögum, 258. mál
Umsögn
 
Frumvarp til breytinga á lögum um varnir hafs og stranda, 375. mál
Umsögn
 
Frumvarp til laga um menningarminjar, 316. mál
Umsögn 
 
Breytingar á varnarmálalögum og tekjustofnalögum, 203. mál
Umsögn  
Breytingar á grunnskólalögum, 156. mál
Umsögn  
Breyting á náttúruverndarlögum, 225. mál
Umsögn  
Breyting á lögum um fólksflutninga og farmflutninga á landi, 192. mál
Umsögn  162/2011
Breyting á matvælalögum, 61. og 138. mál
Umsögn