145. löggjafarþing

.

Hér er upptalning á þeim frumvörpum og reglugerðum sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið beðið um að veita umsagnir um, ásamt þeim umsögnum sem gefnar hafa verið.

 

Umsagnir um lagafrumvörp Umsögn sambandsins Afdrif máls
     
Frumvarp til laga um heimild til útboðs nýrrar Vestmannaeyjaferju, 763. mál
 - 1664/145
Frumvarp til laga um almennar íbúðir (staða stofnframlaga), 883. mál 18.01.2016 1784/145

Frumvarp til laga um almannatryggingar (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur ofl.), 857. mál

16.09.2016
1824/145

Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna samkomuags milli ríkis og sveitarfélaga umstuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms(gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.), 797. mál

 - 1469/145
Frumvarp til laga um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum, 787. mál  - 1820/145
Frumvarp um breytingar á lögum um húsnæðismál, 849. mál 19.09.2016 -
Frumvarp til stjórnskipunarlaga, 841. mál 16.09.2016 -
Frumvarp til laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, 818. mál 02.09.2016
Minnisblað
1802/145
Frumvarp til laga um grunnskóla ofl., 675. mál 20.05.2016 1466/145
Frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs, 670. mál 18.05.2016 -
Frumvarp um breytingu á sveitarstjórnarlögum (fjöldi borgarfulltrúa), 296. mál 09.03.2016 -
Frumvarp til laga um gatnagerðargjald (framlenging B-gjalds), 403. mál
 - 706/145
Frumvarp til laga um nýja skógræktarstofnun (sameining stofnana), 672. mál
 - 1447/145
Frumvarp til laga um opinber fjármál, 148. mál
20.10.2016 675/145
Frumvarp til laga um opinber innkaup, 665. mál
24.05.2016 1778/145
Frumvarp til laga um skipulagslög (grenndarkynning), 225. mál
22.10.2015 798/145
Frumvarp til laga um sjúkratryggingar (hámarksgreiðsluþátttaka sjúklinga o. fl.), 676. mál
16.05.2016 1491/145
Frumvarp til laga um skatta og gjöld (lækkun tryggingagjalds, samsköttun hjóna o. fl.), 667. mál
10.05.2016 1465/145
Frumvarp til laga um útlendinga, 893. mál
 - 1821/145
Frumvarp til laga um Vatnajökulsþjóðgarð (stjórnfyrirkomulag o. fl.), 673. mál
 - 1644/145
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga , 458. mál 07.03.2016 -
Frumvarp um breytingu á lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna, 404. mál 10.02.2016 1035/145
Frumvarp um breytingu á lögum um vatnsveitur sveitarfélaga, 400. mál 10.02.2016 1034/145
Frumvarp til breytinga á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007, 457. mál 29.01.2016 1398/145
Frumvarp til laga um húsnæðisbætur, 407. mál 18.01.2016 1468/145
Frumvarp til laga um almennar íbúðir, 435. mál 18. 01.2016 1437/145
Frumvarp um breytingu á húsaleigulögum, 399. mál 15.01.2016 1443/145
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög, 370. mál 13.01.2016 1181/145
Frumvarp til laga um fullnustu refsinga, 332. mál 10.12.2015 1025/145
Frumvarp til laga um breytingu á náttúruverndarlögum, 140. mál 07.10.2015 432/145
Frumvarp um landsáætlun um uppbyggingu innviða, 133. mál 07.10.2015 1051/145
Frumvarp til laga um lífeyrissjóði starfsmanna ríkissins (samkomulag um A-deildir), 873. mál
   -
Frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs (raftækjaúrgangur, stjórnvaldssektir o. fl.), 670. mál
   -
Frumvarp til laga um menningarminjar o. fl. (Þjóðminjastofnun), 606. mál
   -
Frumvarp til laga um námslán og námsstyrki, 794. mál
   -
Frumvarp til laga um raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka, 876. mál
   -
Frumvarp til laga um skráningu og mat fasteigna (aðgangur Þjóðskrár að skattframtölum), 634. mál
   -
Frumvarp til laga um umgengni við nytjastofna sjávar (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyi), 679. mál
   -
Frumvarp til laga um Umhverfisstofnun (heildarlög), 674. mál
   -
Frumvarp til laga um vexti og verðtryggingu (erlend lán), 461. mál
   -
     

 

Þingsályktunartillögur, reglugerðir ofl. sem barst til umsagnar Umsögn sambandsins Afdrif máls
Umsögn um verkefnislýsingu eigendastefnu fyrir þjóðlendur
01.09.2019  
Drög að frumvarpi til laga um farþegaflutninga og farmflutninga á landi
   
Þingsályktunartillaga um fjármálaáætlun 2017-2021, 740. mál. 26.05.2016 Ályktunin
Þingsályktunartillaga um fjármálastefnu 2017-2021, 741. mál
  Ályktunin
Þingsályktunartillaga um samgönguáætlun 2015-2018, 638. mál
27.04.2016 Ályktunin
Þingsályktunartillaga um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016-2019, 764. mál
09.08.2016 Ályktunin
Þingsályktunartillaga í málefnum innflytjenda 2016-2019, 765. mál
10.08.2016

Ályktunin

Þingsályktunartillaga um fullgildingu Parísarsamnningsins, 858. mál
  Ályktunin
Þingsályktunartillaga um fullgildingu samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 865. mál
 

Ályktunin

Þingsályktunartillaga um landsskipulagsstefnu 2015-2026, 101. mál
 

Ályktunin

Þingsályktunartillaga um stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára, 338. mál
03.12.2015

Ályktunin

Þingsályktunartillaga um stefnu um nýfjárfestingar, 372. mál
 

Ályktunin

Þingsályktunartillaga um stefnu um nýfjárfestingar, 372. mál
  Ályktunin
Breytingar á regluverki skipulags og mannvirkjamála 15.02.2016


Drög að frumvarpi til laga um opinber innkaup 27.01.2016
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, 263. mál 19. 11.2015 -
Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um menningarminjar 25.09.2015  
Drög að frumvarpi til breytinga á umferðarlögum 23.09.2015  
Drög að geðheilbrigðisstefnu ásamt aðgerðaráætlun 28.08.2015  
Drög að kerfisáætlun 2015-2024 14.09.2015  
Drög að geðheilbrigðisstefnu ásamt aðgerðaráætlun 28.08.2015  
Vandi barna í skólakerfinu 03.07.2015