147. og 148. löggjafarþing

Hér er upptalning á þeim frumvörpum og reglugerðum sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið beðið um að veita umsagnir um á 147. og 148. löggjafarþingum, ásamt þeim umsögnum sem gefnar hafa verið.

 Lagafrumvörp umsögn sambandsins Afdrif máls
 Frumvarp til nýrra umferðarlaga
 10.08.2018  
Frumvarp til laga um skipulag haf- og strandsvæða, 425. mál
  04.05.2018    
  Ítarefni um frumvarpið
 
Frumvarp til laga um breytingar á lögum vegna dvalarrýma og dagdvalar, 426. mál
02.05.2018  
Frumvarp til laga um Ferðamálastofu, 485. mál
30.04.2018  
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi, 457. mál
30.04.2018  
Frumvarp til breytinga á lögum um Viðlagatryggingu Íslands, 388. mál
26.04.2018  
Frumvarp til laga um breytingu á lögum vegna dvalarrýma og dagdvalar, 426. mál 02. maí 2018  
Frumvarp til laga um Ferðamálastofu, 485. mál
30. apríl 2018
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998 með síðari breytingum
 30. apríl 2018
 
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi, 457. mál 30. apríl 2018  
Frumvarp til laga um Þjóðskrá Íslands, 339. mál 17. apríl 2018  
Jöfn meðferð á vinnumarkaði, 394. mál 16. apríl 2018  
Frumvarp til laga um lögheimili og aðsetur, 345. mál 12.04.2018
Ítarefni
Lög nr. 80/2018
Breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga (fasteignasjóður), 11. mál 11.01.2018
Minnisblað velferðarráðuneytisins
 
Breytingar á mannvirkjalögum, 185. mál
13.03.2018  
Breyting á atvinnuleysistryggingalögum (bótaréttur fanga), 48. mál 13.03.2018  
Frumvarp um sérstaka kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis - lög um mat á umhverfisáhrifum, 248. mál 19.03.2018  
Frumvarp til breytinga á sveitarstjórnarlögum (fjöldi sveitarstjórnarmanna), 190. mál 14.03.2018  
Frumvarp til laga um markaðar tekjur ríkissjóðs, 167. mál 12.03.2018  
Frumvarp um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, 24. mál 13.03.2018  
 Frumvarp til laga um breytingu á lögum til samræmingar á áætlunum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis
   
Frumvörp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, 26. mál og 27. mál Umsögn 16. 01.2018
Yfirlit um framkvæmd NPA á Norðurlöndum
 
Lög um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, 5. mál 16.11.2017  

 

Þingsályktunartillögur, reglugerðir, drög o.fl. sem barst til umsagnar Umsögn sambandsins Afdrif máls
Drög að reglugerð um biðlista og úrræði á biðtíma eftir þjónustu við fatlað fólk
16.08.2018  
Drög að reglugerð um búsetu fyrir börn með miklar þroska- og geðraskanir
  16.08.2018  
Drög að reglugerð um eftirlit vegna þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
16.08.2018  
Drög að reglugerð um starfsemi og aðbúnað á skammtímadvalarstöðum
16.08.2018  
Drög að reglugerð um starfsleyfi til félagasamtaka, sjálfseignastofnana og annarra einkaaðila sem veita þjónustu við fatlað fólk
  16.08.2018  
Drög að reglugerð um starfsleyfi til félagasamtaka, sjálfseignastofnana og annarra einkaaðila sem veita félagsþjónustu
  21.08.2018  
Drög að reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð
  21.08.2018  
Drög að reglum um úthlutun styrkja og framlaga sem veitt eru á grundvelli stefnumótandi byggðaáætlunar
13.08.2018  
Tillaga Landsnets að kerfisáætlun um uppbyggingu flutningskerfis raforku á Íslandi 2018-2027
10.07.2018  
Drög að reglugerð um Þjóðskrá Íslands
09.07.2018  
Tillaga að aðgerðaráætlun um innleiðingu Árósasamningsins 2018-2020
09. 07.2018
 
Áherslur Sambands íslenskra sveitarfélaga við gerð ferðamálaáætlunar 2020 - 2025
  20.06.2018
 
  Drög um frumvarp að póstþjónustu
  20.06.2018
 
Þingsályktunartillaga um fjármálaáætlun 2019-2023
27.04.2018
 
 Þingsályktunartilla um stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018-2029, 479. mál
  04.05.2018  
Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024, 480. mál
03.05.2018  
Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2019-2023, 494. mál 27.04.2018  
Drög að breytingu á lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald (löggæslukostnaður) 28.03.2018  
Drög að skýrslu um endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis
23.03.2018  
Drög að frumvarpi til laga um Matvælastofnun og breytingar á matvælalögum 09.01.2018  
Drög að reglugerð um framlög vegna þjónustu við fatlað fólk 2018 13.02.2018  
Drög að frumvarpi um breytingar á lögum um húsnæðismál 09.03.2018  
Tillaga til þingsályktunar um byggingu 5.000 leiguíbúða , 43. mál 14.03.2018  
Drög að frumvarpi til laga um persónuvernd 19.03.2018  
Frumvarp til nýrra umferðarlaga 15.03.2018
Innfærðar athugasemdir
 
Tillaga til þingsályktunar um uppbyggingu flutningskerfis raforku, 179. mál 12.03.2018  
Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 08.03.2018  
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til samræmingar á áætlunum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins 05.03.2018  
Drög að reglugerð um velferð lagardýra, varnir gegn sjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með eldisstöðvum 27.02.2018  
Undirbúningur að heildarendurskoðun laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 28.02.2018  
Drög að frumvarpi til laga um lögheimili og aðsetur 22.01.2018