150. löggjafarþing

Hér er upptalning á þeim frumvörpum og reglugerðum sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið beðið um að veita umsagnir um á 150. löggjafarþingi, ásamt þeim umsögnum sem gefnar hafa verið.

Lagafrumvörp
Umsögn sambandsins
Nánar um málið
staða máls
Frumvarp til laga um fjarskipti, 775. mál
08.06.2020   Staða máls
Frumvarp um breytingu á lögum um opinber fjármál, 842. mál 
04.06.2020   Staða máls
Frumvarp til laga um ferðagjöf, 839. mál
29.05.2020
  Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, 707. mál
25.05.2020   Staða máls
Frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, 735. mál
22.05.2020
  Staða máls
Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir, 662. mál
20.05.2020   Staða máls
Frumvarp um átak í fráveitumálum, 776. mál
18.05.2020   Staða máls
Frumvarp til laga um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES-reglur, plastvörur), 720. mál
20.05.2020
16.05.2020
  Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, 713. mál
20. maí 2020
  Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum (vinnutími starfsmanna sem veita persónulega notendastýrða aðstoð), 665. mál  
14.05.2020   Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum nr. 140/2012, með síðari breytingum (réttarstaða þriðja aðila), 644. mál
05.05.2020   Staða máls
Fjáraukalög 2020 (Aðgerðarpakki 2), 724. mál
27.04.2020
  Staða máls
Breytingar á lögum um almannavarnir, 697. mál
23.03.2020   Staða máls

Ábendingar við frumvarp til fjáraukalaga 2020 og aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum vegna COVID-19, mál 683 og 695

23.03.2020

 
  683
695
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, 16. mál
06.03.2020   Staða máls
Breyting á lögum um málefni innflytjenda, 457. mál
17.02.2020   Staða máls
Breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, 439. mál
17.02.2020   Staða máls
Frumvarp um breytingu á lögum um loftslagsmál, 467. mál
05.02.2020   Staða máls
Frumvarp um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir (viðaukar), 436. mál
19.01.2020   Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta (vistvæn ökutæki o. fl.), 432. mál
05.12.2019   Staða máls
Breyting á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000, lenging fæðingarorlofs, 393. mál
  05.12.2019   Staða máls
Breytingar á lögum um almennar íbúðir, 320. mál
04.12.2019   Staða máls
Frumvarp um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga og sveitarstjórnarlögum, 391. mál
04.12.2019
  Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, 27. mál
31.10.2019
  Staða máls
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, 53. mál
31.10.2019   Staða máls
Frumvarp um breytingar á lögum um virðisaukaskatt (endurgreiðsla v. fráveituframkvæmda), 26. mál
16.10.2019
  Staða máls
Frumvarp til fjárlaga 2020, 1. mál

10.10.2019   Staða máls
Frumvarp til laga um skráningu einstaklinga, 101. mál
10.10.2019
 Staða máls
Frumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga, 2. mál
09.10.2019

Staða máls


Þingályktunartillögur, reglugerðir, drög o. fl. sem barst sambandinu til umsagnar
umsögn sambandsins
Nánar um málið
staða máls
Drög að reglugerð um tímabundna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna, 105/2020
04.06.2020 Samráðsgátt  
Drög að frumvarpi til breytinga á mannvirkjalögum, 90/2020
18.05.2020 Samráðsgátt  
Tillögur að endurhæfingarstefnu
22.05.2020 Samráðsgátt  
Drög að reglugerð um störf og starfshætti undanþágunefndar kennara
11.05.2020
 
Drög að reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á árinu 2020
07.05.2020   
Þingsályktunartillaga um sérstakt tímabundið fjárfestingarátak, 699. mál
26.03.2020   Staða máls
Viðspyrna af hálfu sveitarfélaga
19.03.2020   
Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamnanastaða, mál 65/2020
19.03.2020 Samráðsgátt  
Tillaga til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar, mál nr. 311
19.03.2020
Staða máls
Fyrirhugaðar breytingar á viðmiðunarnámskrá aðalnámskrár grunnskóla
17.03.2020
 
Umsögn um menntastefnu 2030, mál 60/2020
17.03.2020
Samráðsgátt  
Reglugerð um vernd landbúnaðarlands, nr. 39/2020
10.03.2020 Samráðsgátt  
Drög að frumvarpi til laga um breytingar á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga, 29/2020
25.02.2020 Samráðsgátt  
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna, 34/2020
26.02.2020 Samráðsgátt  
Stöðumat og valkostir í opinberum innkaupum, mál nr. 14/2020
20.02.2020
Samráðsgátt  
Drög að tillögu til þingsályktunar um forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni ásamt aðgerðaráætlun 2021-2025, 25/2020
16.02.2020   
Drög að frumvarpi til laga um Orkusjóð, nr. 15/2020
10.02.2020 Samráðsgátt  
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd nr. 60/2013, með síðari breytingum (óbyggt víðerni) 10.02.2020
 
 
Drög að lýsingu um gerð landgræðsluáætlunar, mál 12/2020
  Samráðsgátt  
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, 329/2019
  20.01.2020 Samráðsgátt
 
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, 324/2019
16.01.2020 Samráðsgátt  
Drög að frumvarpi til laga um þjóðgarða og Þjóðgarðastofnun, mál 318/2019
15.01.2020 Samráðsgátt  
Drög að frumvarpi um Hálendisþjóðgarð, mál 317/2019
14.01.2020
Samráðsgátt
 
Dög að lýsingu fyrir gerð landsáætlunar í skógrækt 310/2019
08.01.2020 Samráðsgátt  
Drög að reglugerð um Fiskeldissjóð, mál 314/2019
08.01.2020
Samráðsgátt  
Drög að reglugerð um fiskeldi, mál 312/2019
08.01.2020 Samráðsgátt  
Drög að reglugerð um alþjónustu á sviði póstþjónustu, mál 300/2019
16.12.2019 Samráðsgátt  
Drög að frumvarpi um málefni innflytjenda, 278/2019
21.11.2019 Samráðsgátt  
Drög að breytingu á reglugerð um mat á umhverfisáhrifum og reglugerð um framkvæmdaleyfi, mál 276/2019
14.11.2019
Samráðsgátt
 
Þingsályktunartillaga um byggingu hátæknisorpbrennslustöðvar, 86. mál
06.11.2019
Staða máls
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingu (lenging á rétti til fæðingarorlofs), 270/2019
12.11.2019 Samráðsgátt
 
Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, mál 223/2019
09.10.2019  
Þingsályktunartillaga um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga, 148. mál
29.10.2019  Staða máls
Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, mál 243/2019
  23.10.2019 Samráðsgátt
 
Drög að reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur, mál 244/2019
21.10.2019 Samráðsgátt
 
 Leiðbeinandi álit um tvöfalda skólavist barna
01.10.2019   
Umsögn um drog að reglum um fjárhagslegan stuðning við sameiningu sveitarfélaga
01.10.2019 Samráðsgátt
 
Umsögn um drög að frumvarpi um innheimtu skatta og gjalda - seinna samráð
19.09.2019
Samráðsgátt