Starfsþróunarnefnd

Starf starfsþróunarnefndar grundvallast á eftirfarandi bókun sem fylgir kjarasamningum bæjarstarfsmannafélaga innan BSRB og almennra stéttarfélaga innan ASÍ með gildistíma frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019.

Samningsaðilar eru sammála um að skipa sameiginlega starfsþróunarnefnd, sem starfar út samningstímabilið.  Nefndin skal skipuð þrem fulltrúum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tveim fulltrúum frá BSRB og einum fulltrúa frá ASÍ. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Formaður nefndarinnar kemur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og varaformaður úr hópi fulltrúa stéttarfélaga. Formaður og varaformaður hafa náið samstarf um fundaboðun, skipulag funda og verkefna. Hlutverk nefndarinnar er:

  • Að vera sameiginlegur vettvangur samningsaðila til eflingar tækifæra starfsmanna sveitarfélag til framhaldsfræðslu.
  • Að vinna að nánari útfærslu á 10. kafla kjarasamninga aðila þannig að hann taki til fjölbreytts skilgreinds starfstengds náms og námskeiða á vegum fræðsluaðila, sem hafa hlotið viðurkenningu samkvæmt lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 eða lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008.
  • Að stuðla að þróun og framboði námskeiða sem sérsniðnar eru að þörfum sveitarfélaga.
  • Að fylgjast með þróun raunfærnimats.
  • Að fylgjast með þróun vinnu við flokkun náms/ starfa á hæfnisþrep samkvæmt námskrá á öllum skólastigum.
Nefndin skal skila áfangaskýrslu í ársbyrjun 2017 og loksaskýrslu við lok samningstíma.Fulltrúar samningsaðila í Starfsþróunarnefnd eru:

Fulltrúar sambandsins:
Inga Rún Ólafsdóttir, formaður
Berglind Eva Ólafsdóttir
Ellisif Tinna Víðisdóttir
Margrét Sigurðardóttir

Fulltrúar BSRB:
Arna Jakobína Björnsdóttir, varaformaður
Karl Rúnar Þórsson

Fulltrúi ASÍ:
Árni Steinar Stefánsson


PERSÓNUÁLAG VEGNA STARFSÞRÓUNARNÁMSKEIÐA

Starfsþróunarnefnd birtir hér reglur um framkvæmd gr. 10.2.1 og bókana um mat á starfstengdu námi með kjarasamningum frá 2015 til 2019 og lista yfir starfstengt nám sem nefndin staðfestir að uppfylli skilyrði um ávinnslu persónuálags skv. fyrrnefndu ákvæði kjarasamninga.

Við mat á starfstengdu námi til persónuálags er starfsmönnum sveitarfélaga skipt í tvo hópa, þ.e. annars vegar þá sem ekki hafa lokapróf á framhaldsskólastigi og hins vegar þá sem hafa lokapróf á framhaldsskólastigi (2 til 4 ár) skv. gr. 10.2.3 í gildandi kjarasamningum.

Fyrri hópurinn getur fengið heilstætt starfstengt nám, sem er a.m.k. 150 kest. (kennslustundir) að lengd, metið til 2% persónuálags. Hópurinn sem hefur lokið framhaldsskólaprófi getur með sama hætti fengið  2% persónuálag vegna styttri starfstengdra námskeiða sem samanlagt ná a.m.k. 150 kest.

ATHUGIÐ: Eftirfarandi ákvæði til bráðabirgða var samþykkt í starfsþróunarnefnd 12. mars 2018:  Við innleiðingu á þessu ákvæði samningsins gildir að starfsmenn hafa frest til 15 apríl 2018 til að skila inn fullnægjandi gögnum sem gilda frá 1. janúar 2018.  Eftir þann tíma þurfa gögn að hafa borist fyrir 15 dag hvers mánaðar.

FYRIR ÞÁ SEM EKKI HAFA LOKAPRÓF Á FRAMHALDSKÓLASTIGI

FYRIR ÞÁ SEM HAFA LOKAPRÓF Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Starfsþróunarnefnd uppfærir lista yfir starfstengt nám eftir því sem við á.

Launagreiðendur og stéttarfélög beini erindum varðandi mat á námskeiðum sem ekki eru tilgreind á lista nefndarinnar til starfsþróunarnefndar á netfangið: starfsthrounarnefnd@samband.is.

Fundargerðir Starfsþróunarnefndar:
10. fundur, 15. janúar 2018
11. fundur, 12. febrúar 2018
12. fundur, 26. febrúar 2018
13. fundur, 12. mars 2018
14. fundur, 26. mars 2018
15. fundur, 9. apríl 2018
17. fundur, 8. maí 2018
18. fundur, 22. maí 2018
19. fundur, 4. júní 2018
20. fundur, 18. júní 2018
21. fundur, 3. júlí 2018
22. fundur, 24. september 2018
23. fundur, 8. október 2018
24. fundur, 22. október 2018
25. fundur, 5. nóvember 2018
26. fundur, 19. nóvember 2018

27. fundur, 17. desember 2018  
28. fundur, 14. janúar 2019  
29. fundur, 31. janúar 2019  
30. fundur, 11. febrúar 2019  
31. fundur, 11. mars 2019
   
32. fundur, 18. mars 2019
33. fundur, 8. apríl 2019
34. fundur, 6. maí 2019    

35. fundur, 3. júní 2019  
36. fundur, 1. júlí 2019  

Netfang nefndarinnar er: starfsthrounarnefnd@samband.is