Landsskipulagsstefna

Í landsskipulagsstefnu eru settar fram áherslur um skipulagsmál sem varða almannahagsmuni og byggðaþróun og landnotkun á landsvísu. Í henni koma fram leiðarljós í skipulagsmálum fyrir landið í heild, til leiðbeiningar við gerð skipulagsáætlana sveitarfélaga. Þá er í landsskipulagsstefnu samþættar áætlanir opinberra aðila m.a. um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu, húsnæðismál og aðra málaflokka sem varða landnotkun. Landsskipulagsstefna getur varðað m.a. byggðaþróun, búsetumynstur og landnotkun, gæði umhverfis, náttúru- og menningarminjar, náttúruauðlindir og nýtingu þeirra, samgöngur og veitur, náttúruvá, loftslagsmál með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.

Í landsskipulagsstefnu skal ávallt setja fram stefnu um skipulagsmál miðhálendisins. Þar er samræmd stefna um skipulagsmál sérstaklega útfærð fyrir miðhálendi Íslands. Við mörkun fyrstu landsskipulagsstefnu fyrir miðhálendið er höfð hliðsjón af vinnu samvinnunefndar um svæðisskipulag miðhálendisins.

Samkvæmt áætlun mun samræmd stefna ríkisins um skipulagssmál og stefna um skipulagsmál miðhálendisins 2013-2024 liggja fyrir í drögum í byrjun ágúst 2012.

Skipulagsstofnun hefur opnað nýjan vef, www.landsskipulag.is, í tengslum við vinnu við landsskipulagsstefnu. Á honum er að finna almennar upplýsingar um landsskipulagsstefnu, svo sem um samráðsaðila og nýjustu upplýsingar um vinnu að nýrri landsskipulagsstefnu 2013-2024.

Einnig er möguleiki að koma á framfæri ábendingum, athugasemdum og spurningum varðandi mótun nýrrar landsskipulagsstefnu. Síðar verður þar aðgengileg gildandi landsskipulagsstefna, þ.m.t. upplýsingar um stöðu og þróun skipulagsmála og upplýsingar um áætlanir í mismunandi málaflokkum sem varða landnotkun á landsvísu.

Markmiðið með sérstöku vefsetri um landsskipulagsstefnu er að stuðla að því að stefnan sé mótuð og unnin í virku samráði við sveitarfélög og samtök þeirra, opinberar stofnanir og hagsmunasamtök sbr. 6. gr reglugerðar um landsskipulagsstefnu. Jafnframt er markmiðið að að almenningur eigi þess kost að fylgjast með mótun landsskipulagsstefnu og koma á framfæri ábendingum og athugasemdum í vinnuferlinu.